Informace ke smernici Vibrace 2002/44/EG urcené pro zamestnavatele

V cervenci 2005 musela být ve všech clenských státech zapracována smernice EU 2002/44/EG do národního práva. Smernice si klade za cíl ochranu zamestnancu pred zdraví škodlivými úcinky vibrací na pracovišti.


Ochrane zdraví pri práci formou prevence se u firmy STIHL odjakživa venuje nejvyšší pozornost. Problém vibrací jsme zjistili již dríve a již pred více než 40 lety jsme prihlíželi k ochrane zdraví pri práci pri inovativním vývoji, príkladem je antivibracní systém. Motorové náradí STIHL dnes presvedcuje svoji mimorádne nízkou úrovní vibrací – skutecnost, která získává na významu v souvislosti se zaclenením nové smernice EU do národního práva.


Na následujících stranách naleznete nejruznejší informace týkající se smernice EU « Vibrace » (2002/44/EG) pro vibrace ruky – paže.

Na těchto stránkách naleznete některé další důležité dokumenty z oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Pokud jste zaměstnavatel a zajímáte se o Informace ke směrnici Vibrace 2002/44/EG určené pro zaměstnavatele, najdete vyčerpávající informace včetně Pomůcky pro výpočet k určení denního zatížení vibracemi na tomto odkazu. 

Cookies on the STIHL website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our STIHL website. If you would like to learn more about the usage of cookies please click here.

OK